p6 sprawozdania finansowePublikujemy zestawienie sprawozdań finansowych dotyczących Przedszkola nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu ul.Lipowa 36 sporządzonych na dzień 31.12.2018.

Zawartością sprawozdania finansowego są następujące dokumenty: bilans jednostki budżetowej, informacja dodatkowa szczegółowa, wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja szczegółowa", rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

Sprawozdanie finansowe za 2018  

Szanowni Rodzice

Od soboty 27.04.2019 strajk nauczycieli zostaje zawieszony. W związku z tym Przedszkole od dnia 29.04.2019 otwarte jest dla wszystkich dzieci. Proszę o zgłaszanie do jutra ( to jest. piątek 26.04.2019 ) do godziny 10.00 dzieci, które będą obecne w przedszkolu, celem zapewnienia odpowiedniej ilości posiłków. Zgłoszenia proszę kierować w formie informacji sms na numer 609 533 903.

Z poważaniem

Dyrektor

Violetta Giżycka

food kidsSzanowni Państwo !

W przypadku strajku Dyrektor Przedszkola zapewni opiekę 50 dzieciom. Proszę, aby zgłaszali się do kancelarii przedszkola, tylko Rodzice dzieci, którzy pracują 8 godzin i nie są w stanie zapewnić swoim pociechom opieki.

 

Dla tych dzieci zostanie zamówiony posiłek. W przypadku zawieszenia strajku dyrektor przedszkola musi zapewnić wszystkim dzieciom zadeklarowane przez Państwa posiłki, dlatego uprzejmie proszę, aby zgłaszać u nauczycieli oddziałów obecność dziecka w najbliższym tygodniu.

komunikatW związku z pismem ZNP Zarządu Oddziału Miasta i Gminy Wągrowiec z dnia 27 marca 2019 r. zawiadamiam, iż pracownicy przedszkola wypowiedzieli się za przeprowadzeniem akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019 r., co będzie miało wpływ na organizację pracy przedszkola i nie pozwoli na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Proszę więc rodziców, prawnych opiekunów o nieprzyprowadzanie dzieci do przedszkola do czasu odwołania akcji strajkowej w przedszkolu. Wszelkich informacji będziemy udzielać na bieżąco na stronie internetowej naszego przedszkola. Informacje wywieszone zostaną także na drzwiach przedszkola.    

Dyrektor

Violetta Giżycka

wydarzenia

Z przyjemnością przedstawiamy planowane wydarzenia i uroczystości w roku przedszkolnym 2018/2019, stanowiące ważny element oferty edukacyjnyjnej naszego przedszkola.

Zostały one dobrane pod kątem zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci. Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji terminów realizacji poszczególnych wydarzeń z przyczyn od nas niezależnych. Ewentualne zmiany zaplanowanych wydarzeń będą korygowane i publikowane na bieżąco.

 

rekrutacja

Rekrutacja dzieci do przedszkola na następny rok szkolny trwać będzie w okresie od 2 marca do 27 marca 2020 roku.

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Zarządzeniu nr 19//2020 Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyinym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec.

Rodzice lub opiekunowie prawni dokonują zgłoszenia za pomocą druku "Wniosek o przyjęcie do przedszkola" oraz stosownych oświadczeń uzależnionych od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Zamieszczamy wymagane dokumenty rekrutacyjne w celu umożliwienia zapoznania się z ich treścią oraz ich pobrania na potrzeby własne.

ubezpieczenie

Ochronę ubezpieczeniową dzieci przedszkolnych  na mocy zawartej umowy zapewnia Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A. Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia.

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek należy zgłosić szkodę lub roszczenie wybierając najbardziej dogodny z czterech sposobów :

  • wypełniając formularz online ,
  • dzwoniąc na numer infolinii PZU SA 801 102 102 lub 22 566 55 55,
  • osobiście w oddziale PZU SA w Wągrowcu ul. Jeżyka 7 A tel. 67 268 06 00,
  • na piśmie (wysłanie pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) podając dane poszkodowanego, datę i miejsce wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków ‎ zdarzenia lub danych jednostki Policji (lub innej instytucji) interweniującej na miejscu zdarzenia,

rodoSpełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej - RODO) informujemy o procedurach i dokumentach stosowanych w przedszkolu a dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych wychowanków przedszkola.