UWAGA!!! rekrutacja
Deklaracje kontynuowania oraz wnioski można składać wyłącznie elektronicznie rejestrując się w systemie elektronicznej rekrutacji na stronie:

 

https://wagrowiec.rekrutacje.edu.pl/


Drodzy Rodzice, rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu będzie prowadzona w Systemie Rekrutacji Elektronicznych Gminy Wągrowiec pod podanym powyżej linkiem.

 

- Składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego na kolejny rok od 26.02 do 03.03.2024r

 

- Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola od 11.03 do 25.03.2024

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

STANDARDY POLITYKI OCHRONY DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 6 IM. pomocne dlonieCZERWONEGO KAPTURKA W WĄGROWCU.

 
Placówka  ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i gwarantuje im bezpieczeństwo.


 

W roku szkolnym 2022/2023 w naszym przedszkolu realizowana jest godzina dostępności. Nauczyciel jest dostępny w komunikatprzedszkolu dla wychowanków lub ich rodziców w wymiarze: 1 godziny tygodniowo. Ustalone są dyżury, harmonogram poniżej.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – art. 42 ust. 2f.

Trzy Klucze – magazyn dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, poświęcony nauczaniu, wychowaniu, profilaktyce. Zachęcamy kartkado zapoznania się – w tym numerze napisali o nas i o Was Drodzy Rodzice :) jeszcze raz dziękujemy za tak wspaniałe przedstawienie w Waszym wykonaniu! (str. 3)

Tak o magazynie pisze wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł:

„Magazyn ma na celu odzwierciedlenie oraz ukazanie sedna, że kluczem wielkopolskiej oświaty jesteśmy my – triada: dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz nasze wspólne działanie: nauczanie, wychowanie, profilaktyka.

Celem i jednocześnie marzeniem jest, by magazyn dotarł do każdego dyrektora, nauczyciela i rodzica w Wielkopolsce; by stał się pewnego rodzaju pomostem wymiany myśli, doświadczeń, działań i inicjatyw. Dlatego uprzejmie prosimy o przekazanie go wszystkim nauczycielom oraz rodzicom w Państwa przedszkolu, szkole, placówce.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu:pomoc

  • Psycholog: zatrudnimy       

W naszym przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone są:

  • zajęcia logopedyczne: prowadząca mgr Pamela Chróścińska

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne : prowadząca mgr Katarzyna Schneider

  • Zajęcia rewalidacyjne: prowadząca mgr Patrycja Zawłocka

Porad i konsultacji w zakresie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, chętnie udzielą wychowawcy poszczególnych grup, którzy posłużą wsparciem i odpowiedzą na pytania po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania;

Telefon przedszkolny: 67-262-12-25

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ubezpieczenie

Ochronę ubezpieczeniową dzieci przedszkolnych  na mocy zawartej umowy zapewnia Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A. Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia.

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek należy zgłosić szkodę lub roszczenie wybierając najbardziej dogodny z czterech sposobów :

  • wypełniając formularz online ,
  • dzwoniąc na numer infolinii PZU SA 801 102 102 lub 22 566 55 55,
  • osobiście w oddziale PZU SA w Wągrowcu ul. Jeżyka 7 A tel. 67 268 06 00,
  • na piśmie (wysłanie pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) podając dane poszkodowanego, datę i miejsce wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków ‎ zdarzenia lub danych jednostki Policji (lub innej instytucji) interweniującej na miejscu zdarzenia,