Dyrektor Przedszkola nr 7 „Pod Grzybkiem” w Wągrowcu, informuje, że nabór do Przedszkola nr 4 na rok szkolny rekrutacja2023/2024 będzie prowadzony w terminie 19-28.06.2023 r. Wniosek wraz z oświadczeniami można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście w kancelarii przedszkola nr 7 „Pod Grzybkiem” przy ul. Libelta 12A do 28 czerwca.

Rekrutacja uzupełniająca dzieci do przedszkola na następny rok szkolny trwać będzie w okresie od 8 maja do 12 maja 2023 roku. rekrutacja

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Zarządzeniu nr 14//2023 Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec.

Rodzice lub opiekunowie prawni dokonują zgłoszenia za pomocą druku "Wniosek o przyjęcie do przedszkola" oraz stosownych oświadczeń uzależnionych od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Poniżej zamieszczamy wymagane dokumenty rekrutacyjne w celu umożliwienia  ich pobrania na potrzeby własne.

W roku szkolnym 2022/2023 w naszym przedszkolu realizowana jest godzina dostępności. Nauczyciel jest dostępny w komunikatprzedszkolu dla wychowanków lub ich rodziców w wymiarze: 1 godziny tygodniowo. Ustalone są dyżury, harmonogram poniżej.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – art. 42 ust. 2f.

Trzy Klucze – magazyn dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, poświęcony nauczaniu, wychowaniu, profilaktyce. Zachęcamy kartkado zapoznania się – w tym numerze napisali o nas i o Was Drodzy Rodzice :) jeszcze raz dziękujemy za tak wspaniałe przedstawienie w Waszym wykonaniu! (str. 3)

Tak o magazynie pisze wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł:

„Magazyn ma na celu odzwierciedlenie oraz ukazanie sedna, że kluczem wielkopolskiej oświaty jesteśmy my – triada: dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz nasze wspólne działanie: nauczanie, wychowanie, profilaktyka.

Celem i jednocześnie marzeniem jest, by magazyn dotarł do każdego dyrektora, nauczyciela i rodzica w Wielkopolsce; by stał się pewnego rodzaju pomostem wymiany myśli, doświadczeń, działań i inicjatyw. Dlatego uprzejmie prosimy o przekazanie go wszystkim nauczycielom oraz rodzicom w Państwa przedszkolu, szkole, placówce.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu:pomoc

  • Psycholog: mgr Weronika Orylska       

W naszym przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone są:

  • zajęcia logopedyczne: prowadząca mgr Pamela Chróścińska

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne : prowadząca mgr Katarzyna Schneider

  • Zajęcia rewalidacyjne: prowadząca mgr Pamela Chróścińska

Porad i konsultacji w zakresie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, chętnie udzielą wychowawcy poszczególnych grup, którzy posłużą wsparciem i odpowiedzą na pytania po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania;

Telefon przedszkolny: 67-262-12-25

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodoSpełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej - RODO) informujemy o procedurach i dokumentach stosowanych w przedszkolu a dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych wychowanków przedszkola.

 

ubezpieczenie

Ochronę ubezpieczeniową dzieci przedszkolnych  na mocy zawartej umowy zapewnia Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A. Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia.

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek należy zgłosić szkodę lub roszczenie wybierając najbardziej dogodny z czterech sposobów :

  • wypełniając formularz online ,
  • dzwoniąc na numer infolinii PZU SA 801 102 102 lub 22 566 55 55,
  • osobiście w oddziale PZU SA w Wągrowcu ul. Jeżyka 7 A tel. 67 268 06 00,
  • na piśmie (wysłanie pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) podając dane poszkodowanego, datę i miejsce wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków ‎ zdarzenia lub danych jednostki Policji (lub innej instytucji) interweniującej na miejscu zdarzenia,