Trzy Klucze – magazyn dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, poświęcony nauczaniu, wychowaniu, profilaktyce. Zachęcamy kartkado zapoznania się – w tym numerze napisali o nas i o Was Drodzy Rodzice :) jeszcze raz dziękujemy za tak wspaniałe przedstawienie w Waszym wykonaniu! (str. 3)

Tak o magazynie pisze wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł:

„Magazyn ma na celu odzwierciedlenie oraz ukazanie sedna, że kluczem wielkopolskiej oświaty jesteśmy my – triada: dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz nasze wspólne działanie: nauczanie, wychowanie, profilaktyka.

Celem i jednocześnie marzeniem jest, by magazyn dotarł do każdego dyrektora, nauczyciela i rodzica w Wielkopolsce; by stał się pewnego rodzaju pomostem wymiany myśli, doświadczeń, działań i inicjatyw. Dlatego uprzejmie prosimy o przekazanie go wszystkim nauczycielom oraz rodzicom w Państwa przedszkolu, szkole, placówce.

Magazyn, ukazuje się w wersji elektronicznej co dwa miesiące i stanowi przestrzeń, którą wypełniają tematy poświęcone nauczaniu, wychowaniu, profilaktyce, byśmy jako dyrektorzy, rodzice, nauczyciele szli jedną, wspólną drogą, prowadzącą do wzmocnienia wielkopolskiej oświaty.

Gorąco zapraszamy Państwa do lektury kolejnych numerów, ponieważ wielkoPOLSKA oświata jest dobrem wspólnym nas wszystkich.”

Czasopismo do pobrania: na dola strony pobieramy plik: Trzy Klucze_nr 6

strona: https://ko.poznan.pl/ksztalcenie_wychowanie/czasopismo/2022/02/czasopismo-oswiatowe-trzy-klucze/

Tekst: Marta Duszejko