W roku szkolnym 2022/2023 w naszym przedszkolu realizowana jest godzina dostępności. Nauczyciel jest dostępny w komunikatprzedszkolu dla wychowanków lub ich rodziców w wymiarze: 1 godziny tygodniowo. Ustalone są dyżury, harmonogram poniżej.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – art. 42 ust. 2f.


Godziny dostępności dla rodziców:

- Aleksandra Olejniczak
*wtorek 15:00-16:00

- Katarzyna Mikołajczak
*środa 13:00-14:00'

- Marta Odrobińska
*piątek 10:00-11:00

- Paulina Matuszczak
*wtorek 11:00-11:30
*czwartek 08:30-09:00

- Magdalena Kubiak-Protasowska
*środa 12:30-13:30

- Marta Duszejko
*poniedziałek 14:30-15:00
*czwartek 9:00-9:30

- Anna Czajka
*czwartek 10:30-11:30

- Danuta Balbus
*poniedziałek 10:30-11:00
*czwartek 10:00-10:30

- Katarzyna Schneider
*wtorek 13:00-13:30
*czwartek 9:30-10:00