handsKażdy Rodzic zadaje sobie pytanie, jak właściwie wychowywać swoje dziecko? Z jakich metod czerpać? Jak postępować w sytuacjach trudnych?

W związku z tym, 26 lutego odbyły się w naszym Przedszkolu warsztaty dla rodziców pod hasłem "Kochać i wymagać - doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców". Warsztaty nie miały na celu podania złotego środka na "idealne wychowanie", gdyż taki nie istnieje, były raczej okazją do wspólnego dzielenia się doświadczeniami i próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie- Jakiego człowieka chcemy dziś wychować?

 Na zajęciach rodzice mogli doświadczalnie sprawdzić czym są granice i czy warto je stawiać, dowiedzieć się czym jest aktywne słuchanie, czy kary rzeczywiście czegoś uczą oraz jak nagradzać, żeby nagroda przyniosła pozytywny skutek. Nowo nabytą wiedzę i umiejętności mogli sprawdzić podczas wielu ćwiczeń, które pojawiły się podczas warsztatów. Spotkanie mimo, iż w nielicznym gronie było bardzo inspirujące. Warsztaty prowadzone były przez Panią Annę Czajkę i Panią Magdalenę Kubiak - Protasowską.

Tekst - Magdalena Kubiak - Protasowska.