Od 2019 roku nasze przedszkole jako jedyne w powiecie wągrowieckim ma zaszczyt należeć do Sieci Szkół i Przedszkoli chlopiec z sercemPromujących Zdrowie. Realizując Program Przedszkole Promujące Zdrowie podejmujemy różnorodne działania i inicjatywy kształtujące świadomość całej społeczności przedszkolnej (dzieci, rodziców, pracowników) na temat konieczności wspólnego dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach. Utożsamiamy się z hasłem „Nasze zdrowie w naszych rękach” – które oznacza, że każdy z nas może, a nawet powinien podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

Dnia 24 listopada 2022r. w sali kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu odbyło się uroczyste podsumowanie naszych trzyletnich działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia. W wizycie studyjnej uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Jarosław Berendt – Burmistrz Miasta Wągrowca, Pani Lidia Popielarz-Kozłowska – Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pan Roman Pawłowski – Kierownik Wydziału Oświaty w Wągrowcu, Pani Marlena Pawłowska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu, Pani Dagmara Kłosowicz – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu, Pani Ina Łapacz – Główny specjalista do spraw systemu jakości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu oraz Prezydium Rady Rodziców naszego Przedszkola.
Zaproszeni goście wspólnie z dziećmi obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą działania w ramach tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie przeplataną występami artystycznymi przedszkolaków oraz rodziców. Wizyta studyjna jest ostatnim etapem starań przedszkola o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

Tekst: Anna Czajka