ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  rodo

Dostaw artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6  im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu.

Zaproszenie                                                                                                    
     
Zapytanie ofertowe artykuły żywnościowe    
     
Klauzula informacyjna  
     
Zał. nr 1 -  oferta pieczywo  
     
Zał. nr 2 -  oferta jajka kurze  
     

Zał. nr 3 -  oferta warzywa i owoce świeże

 

     
Zał. nr 4 -  oferta mięso, przetwory mięsne i drób  
     
Zał. nr 5 -  oferta ryby mrożone i przetwory rybne  
     
Zał. nr 6 -  oferta art.ogólnospożywcze  
     
Zał. nr 7 -  oferta art.nabiałowe  
     
Zał. nr 8 -  oferta mrożone warzywa i owoce    
     
Zał. nr 9 - oferta drób  
     
Zał. nr 10 -  wzór umowy  
     
Zał. nr 11 - KLAUZULA INFORMACYJNA  
     
Zał. nr 12 - oświadczenie Wykonawcy