Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. działając w ramach edukacji ekologicznej gora puszekogłasza XVIII edycję konkursu „ALUMINIOWA GÓRA PUSZEK”. Celem konkursu jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów, propagowanie odpowiednich postaw ekologicznych oraz przeciwdziałanie zaśmiecaniu najbliższego otoczenia. Konkurs polega na zbieraniu puszek aluminiowych i trwa do 07 czerwca 2024 roku.

Puszki muszą znajdować się w zawiązanym worku, który podpisany będzie drukowanymi literami (wodoodpornym markerem):
 
- imieniem i nazwiskiem uczestnika;
- oraz ilością puszek w danym worku.

Niepodpisane worki nie będą kwalifikowały się do konkursu.
 
W konkursie brane są pod uwagę puszki wykonane tylko i wyłącznie z ALUMINIUM.
 

Każdy uczestnik składuje worki z puszkami we własnym zakresie.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do udziały w powyższym konkursie. Regulamin konkursu do pobrania poniżej:

pobierz