Kosmos niezmiennie fascynuje dzieci. Grupa Misie przekonała się o tym realizując projekt edukacyjny „Kosmos”, kosmonautaktórego głównym celem było poszerzanie wiedzy dzieci na temat kosmosu, stworzenie okazji do poznawania wszechświata w zabawie i podczas aktywności dydaktycznych.

Przedszkolaki zdobywały wiedzę na temat Układu Słonecznego, Ziemi, Słońca, planet i podróży kosmicznych. Dzieci słuchały opowiadania „Kosmos pełen tajemnic”, ćwiczyły refleks i koncentrację uwagi w zabawie „Gorące jak Słońce”, rzucały kulkami z gazety w zabawie „Spada na nas deszcz meteorytów”, poznały piosenkę „Startujemy” i rozwiązywały zagadki słowne związane z kosmosem. Podczas trwania projektu wykonały wiele prac plastycznych „Księżyc”, „Układ Słoneczny”, „Rakieta z figur” a także wykonały grupową pracę plastyczną z kartonu „Rakieta”.

Brały udział w „Kosmicznych eksperymentach”, wykonały doświadczenia: „Dzień i noc”, „Jak działa silnik odrzutowy?”. Realizacja projektu rozbudziła zainteresowania dzieci wszechświatem, zachęciła do pogłębiania wiedzy na ten temat. Zastosowane formy i metody pracy zachęcały je do aktywnego udziału w zajęciach, rozwijały wszechstronnie oraz pobudzały do realizowania własnych pomysłów.

Tekst: Anna Czajka