Ramowy plan dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy.

Plan dnia zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela ‐ wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.