covid p 6

W trosce o wspólne bezpieczeństwo w Przedszkolu nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu obowiązują Procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem lub zagrożeniem wystąpienia choroby COVID -19. Stosowania się do procedur dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, dzieci, a także rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu.

Celem procedur jest:

1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;

2) ustalenie zasad funkcjonowania przedszkola w związku z nałożeniem na przedszkola obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.

3) procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w całości wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

Poniżej publikujemy pełny tekst procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Przedszkolu nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem lub zagrożeniem wystąpienia choroby COVID -19.

 

Procedury Bezpieczeństwa