Z dumą pragniemy poinformować, że Przedszkole nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu jako jedyne w powiecie pucharywągrowieckim oraz jedno z 19 placówek oświatowych w województwie wielkopolskim otrzymało Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie, nadanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Koordynatorem projektu w naszym przedszkolu jest Pani Anna Czajka. Placówka spełnia wszystkie wymagane standardy do otrzymania tytułu, tworzy dobry klimat i warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, promując zdrowy i aktywny styl życia zarówno wśród najmłodszych, jak i ich rodziców. Co więcej – integruje społeczność lokalną. Przyznanie tak wartościowego wyróżnienia to potwierdzenie, że nasze przedszkole pracuje zgodnie z modelem Przedszkola Promującego

Zdrowie oraz jest wyrazem uznania dla wysiłku całej społeczności przedszkolnej, realizującej wieloletnie i systematyczne działania w zakresie promocji zdrowia. To zaszczytne wyróżnienie zostało wręczone w Poznaniu podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, którą poprowadziła Karolina Adamska – wojewódzki koordynator sieci Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat odebrała Dyrektor Przedszkola Pani Violetta Giżycka.

Pragniemy zapewnić, że wielka satysfakcja z uzyskania certyfikatu będzie dla nas bodźcem do
podejmowania kolejnych działań kształtujących świadomość całej społeczności przedszkolnej
na temat konieczności wspólnego dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach, a
realizowanie nowych inicjatyw prozdrowotnych będzie dla naszego przedszkola szansą o
ubieganie się o krajowy certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie, którego nie posiada
jeszcze żadna placówka przedszkolna w województwie wielkopolskim.

Tekst: Anna Czajka i Marta Duszejko