rekrutacja

Rekrutacja dzieci do przedszkola na następny rok szkolny trwać będzie w okresie od 1 marca do 26 marca 2021 roku.

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Zarządzeniu nr 17//2021 Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyinym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec.

Rodzice lub opiekunowie prawni dokonują zgłoszenia za pomocą druku "Wniosek o przyjęcie do przedszkola" oraz stosownych oświadczeń uzależnionych od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Poniżej zamieszczamy wymagane dokumenty rekrutacyjne w celu umożliwienia  ich pobrania na potrzeby własne.

 

 

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola  
     
 Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych)    
     
 Potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola    
     
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
 
     
Zarządzenie Burmistrza pobierz pobierz