Rekrutacja uzupełniająca dzieci do przedszkola na następny rok szkolny trwać będzie w okresie od 8 maja do 12 maja 2023 roku. rekrutacja

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Zarządzeniu nr 14//2023 Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec.

Rodzice lub opiekunowie prawni dokonują zgłoszenia za pomocą druku "Wniosek o przyjęcie do przedszkola" oraz stosownych oświadczeń uzależnionych od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Poniżej zamieszczamy wymagane dokumenty rekrutacyjne w celu umożliwienia  ich pobrania na potrzeby własne.

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola  
     
 Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych)    
     
 Potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola    
     
Zarządzenie Burmistrza i harmonogram rekrutacji do przedszkoli
 
     

Regulamin rekrutacji do Przedszkola 2023-2024